หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


ประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   

08 ต.ค. 2562

23 ก.ค 2562

12 มี.ค. 2562

12 มี.ค. 2562

11 ม.ค. 2562


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

09 ธ.ค. 2562

06 ธ.ค. 2562

06 ธ.ค. 2562

06 ธ.ค. 2562

02 ธ.ค. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

29 พ.ค. 2562

29 พ.ค. 2562

02 พ.ค. 2562

26 ม.ย. 2562

26 ม.ย. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

12 มิ.ย. 2562

                                                                                                
คลังความรู้สุขภาพสำหรับประชาชน                คลังข้อมูลสุขภาพสำหรับแกนนำสุขภาพ          คลังข้อมูลสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

                                                   
                                                              ร้านขายยา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ                                 ท่าเรือแหลมฉบัง

                                                


นายกมนต์ อินทรวิชัย
สาธารณสุขอำเภอศรีราชา
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
ผังโครงสร้างและยุทธศาตร์
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานพัฒนายุทธศาสตร์
งานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานควบคุมโรคติดต่อ
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
งานข้อมูลสารสนเทศ
งานนิติการ
ไฟล์ประกอบการประชุมประจำเดือน
microsoft office ออนไลน์
รายงาน ผลการดำเนินงาน
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  01887 - รพ.สต.รพ.สต.บ้านนาพร้าว
  01889 - รพ.สต.ตลาดบึง
  01890 - รพ.สต.หนองค้อ
  01891 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโค้งดารา
  01892 - รพ.สต.บ้านหุบบอน
  01893 - รพ.สต.เขาคันทรง
  01894 - รพ.สต.บางพระ
  01895 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกุ่ม
  01896 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยกรุ
  01897 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อวิน
  01898 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหิน
  10823 - รพช.แหลมฉบัง
  13754 - โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
  13821 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่หนึ่ง


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
  รพช.บ้านบึง
  รพช.หนองใหญ่
  รพช.วัดญาณสังวราราม
  รพช.พานทอง
  รพช.พนัสนิคม
  รพช.แหลมฉบัง
  รพช.เกาะสีชัง
  รพช.สัตหีบ
  รพช.บ่อทอง
  รพช.สมเด็จวัดญานสังวร
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา
 HosThai.com