หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ


1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป หัวหน้างาน นางสาวสุพิศรา กิจตรณะ   
- งานการเงิน /สุพิศรา - งานบัญชี  /สุวรรณี   
- งานบริหารงบประมาณและการเฝ้าระวังทางการเงิน /สุพิศรา   
- งานตรวจสอบและควบคุมภายใน  /สุพิศรา   
- งานพัสดุ ก่อสร้างและการซ่อมบำรุง  /นัทธมน   
- งานธุรการและการบริหารยานพาหนะ  /สุวรรณี   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา