หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
2. กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข หัวหน้างาน  นายเมธี ส่งเสริม  
 - งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ /เมธี   
 - งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ /วีระยุทธ  
 - งานนิเทศและประเมินผล /เมธี /ชมพูนุช   
- งานนโยบายและโครงการพิเศษ /เมธี    
- งานวิจัยและพัฒนา /เมธี /ชมพูนุช รายงานผลการปฏิบัติการตามแผน ไตรมาสที่ 2 25มีนาคม2562                                  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา
 HosThai.com