หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
3. กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้างาน นางภาณุมาศ พุฒทอง   
-งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย  0-5 และหญิงเจริญพันธุ์ /ภาณุมาศ 
นักเรียนและวัยรุ่น /ภาณุมาศ 
วัยทำงาน /ภาณุมาศ 
ผู้สูงอายุ /อัญญารัตน์ 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  หัวหน้างาน นางภาณุมาศ พุฒทอง   
- งานส่งเสริม และเฝ้าระวัง ทันตสุขภาพตามกลุ่มวัย /ภาณุมาศ   
- งานสนับสนุนบริการทันตกรรมในหน่วยบริการปฐมภูมิ /ภาณุมาศ 


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา
 HosThai.com