หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
4. กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ หัวหน้างาน นางฐิติรัตน์ นิลพันธ์   
- โรคติดต่อพื้นที่และโรคติดต่อทั่วไป /ฐิติรัตน์    
- งานสอบสวนโรค/สิณีนาฎ    
- งานเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา/สิณีนาฎ    
- งานพัฒนาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค/สิณีนาฎ รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำเดือน ปี 2562                                         รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ ปี 2562
เดือนมกราคม2562                                                                                          สัปดาห์ที่ 1 (6 - 12 มกราคม 2562)
เดือนกุมภาพันธ์2562                                                                                       สัปดาห์ที่ 2 (13 - 19 มกราคม 2562)
เดือนมีนาคม2562                                                                                            สัปดาห์ที่ 3 (20 - 26 มกราคม 2562)
                                                                                                                      สัปดาห์ที่ 4 (27 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2562)
                                                                                                                      สัปดาห์ที่ 5 (3 - 9 กุมภาพันธ์ 2562)
                                                                                                                      สัปดาห์ที่ 6 (10 - 16 กุมภาพันธ์ 2562)
                                                                                                                      สัปดาห์ที่ 7 (17 - 23 กุมภาพันธ์ 2562)
                                                                                                                      สัปดาห์ที่ 8 (24 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2562)
                                                                                                                      สัปดาห์ที่ 9 (3 - 9 มีนาคม 2562) 
                                                                                                                      สัปดาห์ที่ 10 (10 - 16 มีนาคม 2562)
                                                                                                                      สัปดาห์ที่ 11 (17 - 23 มีนาคม 2562)
                                                                                                                      สัปดาห์ที่ 12 (24  - 30 มีนาคม 2562)
                                                                                                                      สัปดาห์ที่ 13 (31 มีนาคม  - 6 เมษายน 2562)
รายงาน 504 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา
เดือน ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562


รายงาน 506 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา
ปี2547 - 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา
 HosThai.com