หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน นางสาวสุนทรีย์ หุ่นศรี 
 - งานบริหารอัตราก าลัง(งานการเจ้าหน้าที่)  /สุนทรีย์  ศิริรัตน์   
- งานพัฒนาบุคลากร  /ชมพูนุช /เมธี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา
 HosThai.com