หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย  หัวหน้างาน นายกิตติคุณ อินทรวิชัย   -
 งานประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม /กิตติคุณ 
- งานอาชีวอนามัยและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อม /กิตติคุณ /สุรพันธ์  
 - งานพัฒนาอานามัยสิ่งแวดล้อม /กิตติคุณ   
- งานคุ้มครองสิทธิ รับและแก้ไขเรื่องร้องเรียน /กิตติคุณ 

สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 วันที่ 26 มกราคม 2562                
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา
 HosThai.com