หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
13. กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  หัวหน้างาน น.ส.อัญญารัตน์ สุภารัตน์   
- งานพัฒนาระบบบริหารแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก /อัญญารัตน์   
- งานพัฒนาและส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก /อัญญารัตน์   
-งานเผยแพร่ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย /อัญญารัตน์ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา
 HosThai.com