หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
กิจกรรมทำบุญ เนื่องในวันสาธารณสุขแห่งชาติ
ประกาศ โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ Walk in AstraZeneca กระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19
ประกาศ แนวทางการให้วัคซีน #AstraZeneca เข็ม 3 สำหรับผู้ได้วัคซีน #ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม
ประกาศ โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ Walk in AstraZeneca เข็ม1 + Pfizer เข็ม2 ระหว่างวันที่ 15 - 19 พ.ย. 2564
ประกาศ โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ Walk in AstraZeneca เข็ม1 + Pfizer เข็ม2 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก (ATK) 11 พ.ย. 2564
เข้าร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่อำเภอศรีราชา ประจำปี 2564
เข้าร่วมตรวจสอบ แรงงานต่างชาติที่พักอาศัยในหอพัก ศรีราชาเฮ้าส์ เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองแบบ ผิดกฎหมาย
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ walk in สำหรับการฉัดวัคซีนโควิด - 19 ฉบับใหม่ 31 ต.ค. 64
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก (ATK) 31 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ walk in สำหรับการฉัดวัคซีนโควิด - 19 ฉบับใหม่ 24 ต.ค. 64
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก (ATK) 27 ต.ค. 2564
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก (ATK) 24 ต.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ walk in สำหรับการฉัดวัคซีนโควิด - 19
สื่อประชาสัมพันธ์ของ สปสช. เรื่องแจก ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮล์ สบู่เหลวล้างมือ น้ำดื่ม ฯล ฯ
นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ปลัดจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอศรีราชา
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และคำแนะนำในการปฏิบัติงาน
สารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564
พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย covid-19 โดยวิธีการตรวจน้ำลาย (Pooled saliva samples) 21 เม.ย. 64
ตรวจสอบ กรณีมีชาวต่างชาติ เข้ามาพักอาศัย ม.4 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เข้าตรวจสอบกรณีมีชาวต่างชาติ เข้ามาพักอาศัย บ้านเลขที่ 345/36 ม.8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย covid-19 โดยวิธีการตรวจน้ำลาย (Pooled saliva samples) 20 เม.ย. 64
เตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณีพนักงานเดินทางจากภูมิลำเนา หรือต่างจังหวัด
วันที่ 14 เมษายน 2564 นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา
วันที่ 14 เมษายน 2564 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย covid-19 โดยวิธีการตรวจน้ำลาย (Pooled saliva samples) 8 เม.ย. 64
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย covid-19 โดยวิธีการตรวจน้ำลาย (Pooled saliva samples) 7 เม.ย. 64
โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย covid-19 โดยวิธีการตรวจน้ำลาย (Pooled saliva samples) 2 เม.ย. 64
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย covid-19 โดยวิธีการตรวจน้ำลาย (Pooled saliva samples) 1 เม.ย. 64
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย covid-19 โดยวิธีการตรวจน้ำลาย (Pooled saliva samples) 31 มี.ค. 64
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอศรีราชา
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย covid-19 โดยวิธีการตรวจน้ำลาย (Pooled saliva samples) 30 มี.ค. 64
ดำเนินการตรวจตลาดสด 1.ตลาดทวีพร 2.ตลาดสดหนองก้างปลา
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย covid-19 โดยวิธีการตรวจน้ำลาย (Pooled saliva samples) 29 มี.ค. 64
นิเทศติดตามงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2564
ดำเนินการตรวจคัดกรองเบื้องต้นโดยการวัดอุณหภูมิร่างกายและซักประวัติเบื้องต้น ให้กับชาวกัมพูชา จำนวน 11 ราย
ฝ่ายปกครองอำเภอศรีราชา พร้อม สาธารณสุขอำเภอศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ลงพื้นที่ตลาด 4 แห่ง เพื่อกำกับดูแลและกำชับการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 19 มีนาคม 2564 ศปก.อ.ศรีราชาโดย สสอ.ศรีราชา / รพ.สต. / รพ.แหลมฉบัง ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ เฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย covid-19 โดยวิธีการตรวจน้ำ
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
ศปก.อ.ศรีราชา โดยสำนักงานสาธารณสุขศรีราชา ดำเนินการตามแผน ปฏิบัติการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วย covid-19 โดยวิธีการตรวจน้ำลาย (Pooled saliva samples)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ร่วมกับรพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ ทม.ศรีราชา ได้เข้าพบพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน ,คณะครูโรงเรียนดาราสมุทร
ตรวจมาตรการสถานที่การจัดงานเทศกาลอาหาร ไม้ดอกไม้ประดับ เฟอร์นิเจอร์และสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตรวจมาตรการสถานที่การจัดอบรม คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.)
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 มีนาคม 2564
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 12 มีนาคม 2564
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564
ตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว วันที่ 10 มีนาคม 2564
พิธีมอบเกียรติบัตรขอบคุณผู้สนับสนุน การปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อำเภอศรีราชา
ตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว วันที่ 9 มีนาคม 2564
ตรวจประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว วันที่ 8 มีนาคม 2564
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล๊อตแรก Sinovac สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ อ.ศรีราชา
กิจกรรมงานประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564
โครงการยกระดับ อสม. เป็น อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2564
ดำเนินการตรวจสถานที่ออกกำลังกาย ห้างสรรพสินค้า
การตรวจมาตรการก่อนการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทบางพระ ในวันที่ 27 ก.พ. 64 ถึง 7 มี.ค. 64
กิจกรรม 5 ส วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต (SRIRACHA Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประชาสัมพันธ์!!! อำเภอศรีราชา ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี โดยรถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การติดต่อเกี่ยวกับงานใบอนุญาตด้านยา
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ๒/๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ๑/๒๕๖๔
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ๓๖/๒๕๖๓
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ๓๕/๒๕๖๓
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ๓๔/๒๕๖๓
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ๓๓/๒๕๖๓
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ๓๒/๒๕๖๓
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 3 มกราคม 2564
เกณฑ์การตรวจโควิดฟรีสำหรับประชาชน
ประกาศสำหรับผู้เดินทางไปตลาดกลางกุ้ง
สรุปประกาศจังหวัดชลบุรี
ประชาสัมพันธ์เรื่องแรงงานพม่าในจังหวัดชลบุรี
กิจกรรม 5 ส
27 พฤศจิกายน วันสาธารณสุขแห่งชาติ
ขอแสดงความยินดี กับ รพ.สต.ติดดาว
ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต (SRIRACHA Zero Tolerance)
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี
ประเมินพัฒนาการลูกน้อย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา