หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
คนศรีราชา ไม่ทอดทิ้งกัน 19 มิถุนายน 2561
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
นายนิติ วิวัฒน์วานิช
นายอำเภอศรีราชา
ประธานคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอศรีราชา
นางปัทมา วิวัฒน์วานิช
นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา
พร้อมสมาชิกกาชาด
นายกมนต์ อินทรวิชัย
สาธารณสุข อ.ศรีราชา
ผอ.สอ.น.เขาคันทรง
จนท.สาธารณสุข
นายมะลิ กลั่นด้วง
นายกอบต เขาคันทรง
พร้อมสมาชิก อบต.
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ
อสม. ต.เขาคันทรง
เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
ทหาร คสช./จิตอาสา
ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมกำลังใจ
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ
(คนศรีราชา ไม่ทอดทิ้งกัน) พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ถุงยังชีพ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเงินสด
ให้กับผู้ป่วยและญาติ
ลงพื้นที่เยี่ยมทั้งสิ้น 9 ราย
นายวีระยุทธ จันทะวงค์
โพสต์เมื่อ 19 มิ.ย. 2561

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา
 HosThai.com