หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี
วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางสาวนริศรา ทิพยางกูร ปลัดอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา ตัวแทนจากชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอศรีราชา ได้เข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดชลบุรี และได้ร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทอำเภอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายวีระยุทธ จันทะวงค์
โพสต์เมื่อ 23 ก.ค 2562

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา