หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต (SRIRACHA Zero Tolerance)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต
(SRIRACHA Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา
นายวีระยุทธ จันทะวงค์
โพสต์เมื่อ 04 ม.ค. 2563

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา