หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต (SRIRACHA Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีราชา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีาชา ได้ร่วมกัน
ทำพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีาชา ภายใต้แนวคิด “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีาชา
ไม่ทนต่อการทุจริต (SRIRACHA Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา
นายอัมรินทร์ บุเวศวงค์ฺ
โพสต์เมื่อ 08 ก.พ. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา