หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
การตรวจมาตรการก่อนการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทบางพระ ในวันที่ 27 ก.พ. 64 ถึง 7 มี.ค. 64
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา มอบหมายให้นางสาวนริศรา ทิพยางกูร และนายอภิชาติ คงถอด ปลัดอำเภอศรีราชาฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำเภอศรีราชา ดำเนินการตรวจมาตรการก่อนการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทบางพระ ในวันที่ 27 ก.พ. 64 ถึง 7 มี.ค. 64 ได้ดำเนินการตรวจสอบ กำกับ ดูแล ควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการ และให้คำแนะนำตามมาตรการการป้องกัน COVID-19 สวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจลล้างมือ สแกนไข้ เว้นระยะห่าง และการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส
นายอัมรินทร์ บุเวศวงค์ฺ
โพสต์เมื่อ 22 ก.พ. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา