หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
กิจกรรมงานประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 นายกมนต์ อินทรวิขัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ร่วมคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL
รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามมาตรการ ป้องกัน covid ณ ห้อง Pacific Hall (Pacific Park Sriracha)
นายอัมรินทร์ บุเวศวงค์ฺ
โพสต์เมื่อ 27 ก.พ. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา