หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
เข้าตรวจสอบกรณีมีชาวต่างชาติ เข้ามาพักอาศัย บ้านเลขที่ 345/36 ม.8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
วันที่ 18 เมษายน 2564 นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอศรีราชา มอบหมายให้ นายอภิชาติ คงถอด ปลัดอำเภอ
ฝ่ายความมั่นคง นายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้าตรวจสอบกรณีมีชาวต่างชาติ
เข้ามาพักอาศัย บ้านเลขที่ 345/36 ม.8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้เข้าตรวจสอบแล้วให้ดำเนินการจัดทำบัญชี
รายชื่อ ผู้เข้าพักทั้งหมด 54 คน พร้อมตรวจสอบคัดกรองอุณหภูมิ จดบันทึกรายงานทุกวัน จัดมาตรการเว้นระยะห่าง social distancing ในที่พักอาศัย ให้มีตัวแทนออกมาซื้อของด้านนอก ห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยออกมาเดินนอกที่พักอาศัย
นายอัมรินทร์ บุเวศวงค์ฺ
โพสต์เมื่อ 20 ม.ย. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา