หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และคำแนะนำในการปฏิบัติงาน
วันที่ 26 เมษายน 2564 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 6 พร้อมด้วยนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายแพทย์วิชัย ธนาโสภณ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และคำแนะนำในการปฏิบัติงาน กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ ควบคุมโรคอำเภอศรีราชา โดยมีนายกมนต์ อินทรวิชัย สาธารณสุขอำเภอศรีราชา และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอศรีราชาให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา
นายอัมรินทร์ บุเวศวงค์ฺ
โพสต์เมื่อ 26 ม.ย. 2564

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา