หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไฟล์แนบ    EB6_00162_604c63a8de7ac.pdfประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเสริมสร้างความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม(การบริหารทรัพยากรบุคคล)และธรรมาภิบาลของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา