หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีราชา ขอเชิญร่วมงาน "ก้าวแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอำเภอศรีราชา" Start up Sriracha for Quality life
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอศรีราชา ขอเชิญร่วมงาน
"ก้าวแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอำเภอศรีราชา"
Start up Sriracha for Quality life

ในวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560
เวลาตั้งแต่ 9.00-12.00 น.

ณ อาคารศรีราชาประชาคม
ฟรี !!!! กิจกรรมบริการด้านสุขภาพ


สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
E-mail : srirachaph007@gmail.com โทร ๐-๓๘๓๒-๒๕๐๓ โทรสาร ๐-๓๘๓๒-๔๐๗๐
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : ปกฤษณ์ จินดา